Frågor och svar om socialism

Frågor och svar

Den socialistiska sanningen

Här hittar du lättläst information om vad socialism som ideologi är och den socialistiska sanningen som inte fick komma fram när ideologin grundades.

Letar du nytt jobb? Sök lediga jobb här!

Ledigajobb.nu

Vad är socialism?

Socialism är en politisk ideologi som anser att all makt ska utgå från folket, både vad gäller ekonomi och politik.

Läs mer

Vad betyder socialism?

Ordet socialism kommer från det latinska ordet socius som betyder kamrat.

Läs mer

Vad vill socialismen?

Socialismen vill att produktionsmedlen i ett samhälle ska ägas av folket via en gemensam kanal som exempelvis staten.

Läs mer

Vilka är socialismens grundtankar?

Det går att sammanfatta socialismens grundtankar på följande vis:

Läs mer

Vad är skillnaden mellan socialism och kommunism?

Skillnaden mellan socialism och kommunism kan tyckas svår att utskilja.

Läs mer

Vad är skillnaden mellan socialism och liberalism?

Skillnaden mellan socialism och liberalism är att liberalismen betonar individens frihet att ha makt över sitt eget liv, medan socialismen istället betonar kollektivets makt.

Läs mer

Vad är skillnaden mellan socialism och konservatism?

Skillnaden mellan socialism och konservatism är att socialismen har ett driv att förändra det rådande samhällsklimatet, medan konservatismen vill hålla fast vid det som är och har varit.

Läs mer

Vad är skillnaden mellan socialism och nationalsocialism?

Skillnaden mellan socialism och nationalsocialism är stor, de båda ideologierna har inte mycket gemensamt.

Läs mer
ShivaKalantar