Vad är skillnaden mellan socialism och konservatism?

Vad är skillnaden mellan socialism och konservatism?

Skillnaden mellan socialism och konservatism är att socialismen har ett driv att förändra det rådande samhällsklimatet, medan konservatismen vill hålla fast vid det som är och har varit. En konservativ person förespråkar ordning och traditioner som de menar har vuxit fram över generationer och därför borde bevaras. Förändring ska ske långsamt och enligt devisen ”frihet under ansvar”.