Vad är skillnaden mellan socialism och nationalsocialism?

Vad är skillnaden mellan socialism och nationalsocialism?

Skillnaden mellan socialism och nationalsocialism är stor, de båda ideologierna har inte mycket gemensamt. Nationalsocialism kallas ofta för nazism och är den ideologi som menar att folket i en nation har ett högre värde än individen. I vad nazisterna kallar för folket ingår inte de människor av icke-ariskt ursprung. Tanken om att människor är uppdelad i raser är en central tanke inom nationalsocialismen, liksom idén om en central ledare som har total makt. Socialismen förespråkar inget av det nationalsocialismen gör, utan fokuserar istället på solidaritet, kollektivism och idag också demokrati.