Vad vill socialismen?

Vad vill socialismen?

Socialismen vill att produktionsmedlen i ett samhälle ska ägas av folket via en gemensam kanal som exempelvis staten. Socialism ställs ofta som motsats till kapitalism, en ideologi som tror på ett ekonomiskt system där medlen för produktion är privatägda. Förr ville socialister ge makten åt folket med politiskvåld, idag vill de i regel istället genomföra en fredlig och demokratisk maktreform. Mer om detta under kapitlet för socialismens historia.