Vad betyder socialism?

Vad betyder socialism?

Ordet socialism kommer från det latinska ordet socius som betyder kamrat. En person som vill att samhället ska präglas av den socialistiska ideologin kallas för socialist.