Vad är skillnaden mellan socialism och kommunism?

Vad är skillnaden mellan socialism och kommunism?

Skillnaden mellan socialism och kommunism kan tyckas svår att utskilja. En kommunist förespråkar precis som en socialist ett samhälle där kollektivet äger produktionsmedlen. Skillnaden är att kommunismen betonar ett klasslöst samhälle där alla ägodelar fördelas gemensamt efter behov, utan inblandning av staten. Det klasslösa samhället ska enligt den traditionella kommunismen nås med våld, vilket inte längre socialismen står bakom.