Vad är socialism?

Vad är socialism?

Socialism är en politisk ideologi som anser att all makt ska utgå från folket, både vad gäller ekonomi och politik. Socialismen lägger fokus på kollektivism, vilket betyder att socialister vill att samhälleliga problem ska lösas tillsammans med hjälp av folkligt styre. En vanlig devis är att ”kollektivets bästa är individens bästa”. Socialism är en av de tre klassiska huvudideologierna tillsammans med liberalism och konservatism. Socialism heter samma sak på engelska och socialister översätts till socialists.